Daňová podpora státu

Jednou ze zásadních podpor státu bydlení je možnost daňové úlevy. Využije-li klient hypotéční úvěr či úvěr ze stavebního spoření k pořízení svého bydlení, má nárok na odpočet zaplacených úroků z úvěru ze svého daňového základu. V praxi podpora přinese úsporu na dani z příjmu, která dosahuje např. u hypotéky ve výši 3.500.000,- Kč více než tisícikorunové úspory každý měsíc.

Protože se podíl zaplacených úroků během splatnosti snižuje, klesá i úspora na dani v čase. Pojďme se podívat na příklad, kolik uspoříte na dani z příjmu u hypotéky ve výši 3.500.000,- Kč po dobu 40 let. Úroková sazba na hypotéce bude 3% a daňová sazba bude 15%.

daňová úspora

Pokud se v budoucnu zvýší sazba daně, jak avizují někteří politici, pak se také zvýší daňová úspora! Předpokládáme tedy, že daňová úspora v dalších letech bude spíše větší.

Maximálně lze podle platného zákona uplatnit 300.000,- Kč zaplacených úroků, toho lze však za současných podmínek hypoték dosáhnout až s hypotékou ve výši 10 mil. Kč, takže drtivá většina klientů uplatní podporu maximálně.

Částku zaplacených úroků si může uplatnit jeden ze žadatelů o úvěr, nebo si částku rovnoměrně mezi sebe rozdělí všichni žadatelé. Ke každé hypotéce či úvěru ze stavebního spoření dostane klient vždy na začátku roku potvrzení o zaplacených úrocích za předchozí rok. Tento dokument poté slouží jako doklad pro vyúčtování daně z příjmu či daňové přiznání.

Ze statistik vyplývá, že úlevu uplatní na 96% našich klientů. Úlevu nemohou uplatnit v zásadě pouze klienti, kteří mají ze zahraničí. Je to z důvodu, že v Česku žádné daně neplatí.

Do určité míry lze jako podporu chápat ještě státní příspěvek ke stavebnímu spoření, i když jeho současný význam po několika prodělaných změnách je nižší. Stát přispěje každému, kdo si ukládá peníze na stavební spoření, a to ve výši 15% z uspořených prostředků v daném roce, maximálně však 3.000,- Kč.

Informace uvedené v tomto bulletinu jsou platné ke dni 25.6.2013.
Aktualizováno: 24.6.2013 zpět

http://uspora.ekonomickestavby.com/bulletin1306_41.cz/danova-podpora-statu.htm
Tento článek je součástí pravidelného bulletinu společnosti Ekonomické stavby, který vydáváme ve spolupráci s odborníky. Pokud se vám článek líbil a chtěli byste pravidelně dostávat ucelené informace formou bulletinu, zaregistrujte se k odběru zde.