Program Génius - solární elektrárna

Program GÉNIUS je založen na realizaci malé fotovoltaické elektrárny na rodinném domě. U tohoto programu využíváme státem garantovanou cenu za výrobu ekologicky vyrobené elektrické energie. Výkupní cenu elektrické energie máte smluvně garantovánu po dobu 20 let. Při realizaci programu GÉNIUS se využívá dotace s názvem Zelený bonus. U tohoto dotačního bonusu fakturujete za veškerou vyrobenou elektrickou energii ve fotovoltaické elektrárně a máte možnost navíc veškerou vyrobenou energii spotřebovat pro vlastní potřebu.

Proč fotovoltaickou elektrárnu?

Jak funguje a z čeho se skládá FVE

Většina vlastníků fotovoltaického systému dodává vyprodukovanou solární elektrickou energii do veřejné distribuční sítě, čímž profitují z atraktivních úhrad za každou dodanou kWh elektrické energie.

Energie je produkována fotovoltaickými moduly (1). Fotovoltaické moduly vyrábějí stejnoměrný proud. Ve střídači (2) je tento proud převáděn na střídavé napětí 230V. Napájecí elektroměr (4) registruje počet kilowatthodin, které proudí do veřejné distribuční sítě.

Elektrický proud pro vlastní spotřebu v domácnosti odebíráte jako dříve ze sítě přes odběrový elektroměr (3).

princip FVE

1. Fotovoltaické moduly
Fotovoltaické moduly jsou tvořeny propojenými fotovoltaickými články, které jsou před povětrnostními vlivy chráněny skleněnou tabulí a jsou většinou olemovány příslušným rámem. V solárních článcích je sluneční záření přeměňováno na elektrický proud. Nejvíce rozšířené fotovoltaické panely jsou křemíkové. Různým zpracováním lze vyrobit následující typy článků:

2. Střídač
Ve fotovoltaických panelech je vyroben stejnosměrný proud, který je potřeba přeměnit pro dodávku do distribuční sítě na proud střídavý, předepsaných parametrů (230V / 400V, 50Hz) v střídači (někdy také nazýván měnič, nebo invertor). Toto je řídící centrum celého systému, které je schopno podávat informace o vyrobené energii a provozních stavech např. pomocí GSM, nebo internetu.

Střídač musí dodávat co nejvyšší výkon. To je zajištěno především odstraněním transformátoru s následným snížením tepelných ztrát a užitím zařízení pro sledování bodu max.výkonu (MPP), které změnou vstupního odporu zajišťuje optimální chod střídače. Střídače, které nabízíme dosahují max.účinnosti až 96,3%.

Při fázování střídače (připojení energie z panelů do sítě) je plně automatizováno.

Na dlouhou životnost střídačů má mimo jiné vliv i speciální konstrukční řešení - chlazení přirozenou cirkulací vzduchu bez použití ventilátoru. Záruka střídačů se pohybuje v rozmezí 5-20let.

3. Elektroměr vlastní spotřeby
Tento elektroměr měří energii vámi spotřebovanou, za kterou nic neplatíte a navíc dostáváte odměny za ekologicky vyrobenou energii ve formě zeleného bonusu - 2,86,-Kč za 1kWh.

4. Elektroměr energie prodané do sítě
Tento elektroměr měří energii Vámi dodanou do distribuční sítě. Za každou kWh, která projde tímto elektroměrem účtujete distributorovi 2,86 Kč.

Zelený bonus

Příklad provozu v režimu ZELENÝ BONUS

FVE výkon5,0 kW
Předpokládaný výnos4.800 kWh/rok
Potřebná plocha40 m2
Výkupní cena 20132,86 Kč/kWh
Sazba RD D019.600,- Kč
Výnos zelený bonus13.728,- Kč
Celkový výnos zelený bonus23.328,- Kč
Investiční náklady cca230.000,- Kč bez DPH
Hrubá návratnost9,86 let

Pro rodinné domy máme připravené k realizaci tři výkonové sety fotovoltaické elektrárny a to : 2,64kWp, 3,6kWp a 4,8kWp.

Poskytujeme našim klientům kompletní služby včetně vlastní instalace. Zajistíme veškerou administrativu, pomůžeme Vám s financováním, navrhneme nejvhodnější technologické řešení a odborně vše nainstalujeme.

Jak bude fungovat provoz FVE v roce 2014

Je velmi těžké predikovat jak se bude vyvíjet další podpora OZE v ČR. V současné době máme již naplněn v tomto období požadavek EU až do roku 2020 a tak se nabízí a mluví o zrušení podpory výroby el.energie z fotovoltaiky pro nové zdroje připojené do provozu od roku 2014. V případě opravdového zrušení této podpory, ale stát přichází s možností zavedení systému Net Metering, který již funguje v několika státech vč.Slovenska.

Co je to Net Metering?

Net Metering je progresívní způsob podpory pro fotovotaiku na střechách rodinných domů a firem. Net-metering již úspěšně funguje například v USA, Itálii, Maďarsku, Dánsku, Španělsku, Francii, Kanadě či Austrálii.

Jak Net Metering funguje?

Systém funguje tak, že provozovatel FVE vyrobený přebytek energie, který nespotřebuje sám, dodává do sítě bez nároku na výkupní cenu. Na druhou stranu ale získává právo odebrat stejné množství elektřiny v určitém časovém úseku zadarmo (ráno a večer).

Jednoduchý dvousměrný měřič zaznamenává tok elektřiny v obou směrech a za určité období – např. jednou za rok – dojde k vyúčtování mezi provozovatelem malé FVE a distributorem.

Cena odebrané a dodávané elektřiny je účtována v poměru 1:1, s tím, že domácnost zaplatí za odebranou energii částku sníženou o hodnotu energie do sítě dodané. Pokud výrobce naopak dodá více elektřiny, než odebere, nedostává nic.

Výhody Net-Meteringu

Informace uvedené v tomto bulletinu jsou platné ke dni 25.6.2013.
Aktualizováno: 24.6.2013 zpět

http://uspora.ekonomickestavby.com/bulletin1306_41.cz/program-genius-solarni-elektrarna.htm
Tento článek je součástí pravidelného bulletinu společnosti Ekonomické stavby, který vydáváme ve spolupráci s odborníky. Pokud se vám článek líbil a chtěli byste pravidelně dostávat ucelené informace formou bulletinu, zaregistrujte se k odběru zde.