Zelená úsporám

První výzva (srpen 2013)

"První výzva bude zaměřena výhradně na zateplení rodinných domů s podmínkou výměny nevyhovujících zdrojů vytápění na tuhá fosilní paliva, samostatně pak v domech, které již na požadovanou úroveň zatepleny byly a na instalaci solárních systémů na ohřev teplé vody v rodinných domech. Významným efektem programu bude vytvoření nebo udržení desítek tisíc pracovních míst. Program Nová zelená úsporám se stane významným prorůstovým opatřením s pozitivními dopady na českou ekonomiku. A to jak přímo na státní rozpočet, tak pro rozvoj podnikatelské sféry. Profitovat z něho budou především občané a dále firmy ve stavebnictví, strojírenství a dalších souvisejících oborech. Dalším nezanedbatelným přínosem je i zlepšení vzhledu našich měst a obcí" uvedl ministr životního prostředí Tomáš Chalupa.

Formy podpory

Navrženy jsou tyto formy podpory:

Akceptovány budou náklady na realizace zateplení rodinných domů, výstavby, výměny zdrojů na tuhá fosilní paliva a instalaci solárních systémů na ohřev teplé vody započaté po 1. lednu 2013 a v souladu s podmínkami programu Nová zelená úsporám.

Výměna kotlů

Nově bude podporována také

Solární systémy mohou být instalovány i na nezateplené budovy, protože u systémů dochází k úspoře energie na výrobu teplé užitkové vody.

Formy podpor pro objekty k bydlení: přímé dotace, zvýhodněný úvěr, bonus

Podpora výhradně komplexních opatření ke snížení energetické náročnosti budov

tedy: realizace opatření ke zlepšení tepelných vlastností obalu budovy – izolace stěn, výměny oken, izolace střech a sklepů apod., instalace řízeného větrání s rekuperací tepla, instalace nového efektivního zdroje vytápění, regulace otopné soustavy - např. termostatické hlavice, inteligentní systémy měření a regulace

Sledované parametry

Výše dotace na objekty k bydlení

1. výzva žádosti od srpna 2013 pro RD (vyčleněno 1,4 mld.Kč), akceptovány realizace započaté po 1. 1. 2013

Příjem žádostí výhradně elektronicky s pozdějším dodáním podkladů v listinné podobě. Administrace všech žádostí bude probíhat výhradně na pracovištích SFŽP (využití 14 krajských pracovišť SFŽP).

Informace uvedené v tomto bulletinu jsou platné ke dni 25.6.2013.
Aktualizováno: 24.6.2013 zpět

http://uspora.ekonomickestavby.com/bulletin1306_41.cz/zelena-usporam.htm
Tento článek je součástí pravidelného bulletinu společnosti Ekonomické stavby, který vydáváme ve spolupráci s odborníky. Pokud se vám článek líbil a chtěli byste pravidelně dostávat ucelené informace formou bulletinu, zaregistrujte se k odběru zde.